PACTA AGENCY Galanta SBS

Garantuje zákazníkom kvalitné služby v zmysle noriem a predpisov.

Naša bezpečnostná služba PACTA AGENCY, s. r. o. formálne vznikla síce iba nedávno, avšak dlhoročné manažérske a podnikateľské skúsenosti v oblasti ochrany majetku a osôb nás radia medzi skúsené a tradičné bezpečnostné agentúry.


Pult centrálnej ochrany

V súčasnosti sa ako jedna z najefektívnejších a najmenej nákladných metód ochrany majetku využíva ochrana prostredníctvom pripojenia Vášho zabezpečovacieho zariadenia na Pult centrálnej ochrany.

Naša spoločnosť je ako partner spoločnosti Jablotron vlastníkom najmodernejšieho pultu centrálnej ochrany zn. JABLONET PRO, čo znamená že dokážeme prijímať hlásenia a poplachy z prakticky akéhokoľvek zabezpečovacieho zariadenia prostredníctvom GSM, GPRS, telefónnej siete alebo rádiovej siete. V súčasnosti zabezpečujeme výjazdy k chráneným objektom v rámci nášho regiónu nepretržite prostredníctvom našich zásahových skupín, vo zvyšných regiónoch Slovenska využívame služby našich partnerských bezpečnostných agentúr.

Našimi zákazníkmi v tejto oblasti sú či už právnické osoby, ktoré si týmto spôsobom zabezpečujú ochranu svojich kancelárií, skladov a výrobných priestorov, no v poslednom čase začalo túto službu vyžadovať aj čoraz viac fyzických osôb na ochranu a zabezpečenie rodinných domov, bytov, garáží a pod.

Na pult centrálnej ochrany je možné prijímať nielen poplachy o narušení objektu, ale takisto napr. tiesňové poplachy prostredníctvom skrytého tlačidla, požiarne poplachy, sledovať únik plynu, monitorovať pohyb firemných vozidiel atď.

 

Fyzické stráženie

Pojmom fyzické stráženie sa chápe predovšetkým poskytovanie ochrany odborne spôsobilými pracovníkmi bezpečnostnej služby priamo na objekte zákazníka. Po prvotnej obhliadke areálu a konzultácii so zákazníkom vypracujeme plán ochrany, kde sú zohľadnené všetky požiadavky klienta, ako aj povinnosti a oprávnenia členov strážnej služby a na základe odsúhlaseného plánu sme schopní zabezpečiť okamžité fungovanie strážnej služby k plnej spokojnosti zákazníka.

Samozrejmosťou u našich zamestnancov je 100-percentný zdravotný stav, bezúhonnosť a odborná spôsobilosť. Pri vykonávaní strážnej služby sú naši zamestnanci v spojení s našim Strediskom registrácie poplachov prostredníctvom monitorovacieho zariadenia, čím vieme kontrolovať napr. pohyb a obchôdzky pracovníkov v rámci stráženého areálu, alebo si v prípade nutnosti vedia privolať našu zásahovú jednotku.

 

Technická služba

Naša spoločnosť ako držiteľ licencie na vykonávanie technickej služby vykonáva odborné inštalácie zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov. Záujemcov ponúkame hlavne kvalitné a overené systémy od renomovaných značiek ako sú JABLOTRON alebo HIKVISION. Ak potrebujete zebezpečiť svoj dom, chatu, kanceláriu, alebo firmu pred nečakanou „návštevou“, alebo chcete kamerami sledovať a chrániť svoj majetok, neváhajte sa na nás obrátiť.

Po obhliadke a osobnej konzultácii so zákazníkom navrhneme najoptimálnejšie riešenie, ktoré bude zohľadňovať požiadavky klienta, ale zároveň spĺňať aj bezpečnostné kritériá z hľadiska rozmiestnenia a počtu komponentov. Následne Vám bude vytvorená cenová ponuka a po jej odsúhlasení a podpísaní zmluvy naši vyškolení technici vykonajú odbornú a profesionálnu montáž uvedeného systému.

Pomôžeme vám ?

  • Nálepku 1597, Galanta 924 01
  • 0918 492 404
  • info@pacta.sk
  •  www.pacta.sk

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.