SECURITAS SK s.r.o.

Svetový líder v oblasti bezpečnosti


Securitas Group

Securitas je lídrom v znalostiach v oblasti bezpečnosti. Zamestnáva viac ako 300 000 pracovníkov v 52 krajinách Severnej a Južnej Ameriky, Európy, Ázie, Stredného východu a Afriky. Zameriavame sa na poskytovanie bezpečnostných riešení na mieru podľa potrieb našich zákazníkov. Základom nášho úspechu a našej práce sú znalosti.

Securitas na Slovensku

V Slovenskej republike je spoločnosť registrovaná pod obchodným názvom SECURITAS SK s.r.o. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1991. Na začiatku svojho vzniku bola registrovaná pod názvom FENIX International s.r.o., neskôr ako Agency of Security FENIX CIT (ASF) s.r.o. Dňom 1.1.2009 SECURITAS ČR s.r.o. kupuje 100% akcií ASF a.s. a týmto krokom sa stáva najväčšou bezpečnostnou agentúrou na českom a slovenskom trhu ako z pohľadu ekonomických výsledkov, tak podľa počtu zamestnancov a zaujíma pozíciu “jednotky” v ČR a SR.

SECURITAS SK s.r.o. úzko spolupracuje so SECURITAS ČR s.r.o., ktorá je vďaka svojej veľkosti a know-how lídrom trhu s komerčnou bezpečnosťou v Českej republike.  „Byť najlepší v obore“ pre nás znamená nemalú výzvu, snažíme sa: 
• byť blízko svojim klientom vďaka decentralizácii a delegovaní zodpovednosti na  regionálne pôsobisko 
• aby naši zákazníci boli spokojní vďaka dôrazu na špecializáciu
• o vysokú kvalitu a komplexnosť našich služieb
• byť spoľahlivým a žiadaným zamestnávateľom

 

Poskytujeme predovšetkým nasledujúce bezpečnostné služby:

Fyzická ochrana

Bezpečnostné riešenia pre mnoho oblastí, ako sú finančné služby, retail, energetika, verejný sektor a rôzne akcie pre verejnosť. Tieto riešenia a služby sú prispôsobené miestam a situáciám podľa individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka.

Mobilné služby

Efektívne riešenie pre malé a stredne veľké firmy, ktoré požadujú 24 hodinové zabezpečenia, ale v nižšej cenovej hladine ako v prípade stálej bezpečnostnej služby.

Monitoring

 Monitorovacie služby pre firmy, obytné domy a jednotlivcov – obyčajne poskytované pod značkou Alert Services. Tieto služby zahŕňajú monitorovanie alarmov, ich overenie, reakciu na ne a následné vyhodnotenie.

Ďalšie služby:

• špecializovaná ochrana podľa segmentácie: banky,  logistické areály, priemyselné objekty, administratívne centrá, kultúrne zariadenia
• osobná ochrana osôb a detektívna služba
• recepčná služba 
• obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti bezpečnostných systémov
• ucelené návrhy, projekty a riešenia bezpečnostných zákazok
• konzultačná, analytická, školiaca a výcviková činnosť

 

SECURITAS SK s.r.o. :

  • vlastní licencie na prevádzkovanie strážnej, technickej a detektívnej služby
  • je členom združenia ASIS
  • je členom združenia SKSB
  • je držiteľom certifikátu NBÚ
  • je držiteľom certifikátu Manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009

 

Čestnosť • Ostražitosť • Užitočnosť

 

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.