SHS s.r.o. Trnava

skúsenosti, profesionalita, odbornosť


Súkromná bezpečnostná služba SHS s.r.o. je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovať fyzickým osobám a právnickým osobám nasledovné služby:


  • služby v oblasti ochrany osôb a majetku prostredníctvom fyzickej ochrany alebo prostredníctvom technickej ochrany.
  • služby v oblasti ochrany osôb a majetku prostredníctvom vypracúvania plánov ochrany
  • služby v oblasti odbornej prípravy prostredníctvom vykonávania kurzov odbornej prípravy na skúšku z odbornej spôsobilosti
  • kurzy typu "S"
  • kurzy typu "P"
  • služby v oblasti odborného poradenstva pre fyzické a právnické osoby pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku
  • detektívnu službu

Podrobnejší popis predmetu činnosti Súkromnej bezpećnostnej služby SHS s.r.o. nájdete v sekciách a podsekciách na www.shsecurity.sk

 

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.