SBS Ján Kapustík K7

spoľahlivosť, bezpečnosť, profesionalita

SBS Ján Kapustík-K7 vznikla v roku 2000 a v roku 2007 sa stala spoločnosťou s ručením obmedzeným (s.r.o.).


Počas tohoto obdobia bola práca spoločnosti zameraná hlavne na fyzickú ochranu objektov, majetku osôb, osobnú ochranu osôb a poradenskú službu v rámci zákona č.379/97 Z.z. a zákona č.473/2005 Z.z.

O kvalite práce našej SBS svedčí najmä to, že počas uvedeného obdobia nedošlo k žiadnemu odcudzeniu majetku (bolo tomu zabránené zo strany SBS jej pracovníkmi) ani narušeniu strážených objektov, napriek tomu, že mnoho objektov sa nachádza, alebo v tom čase nachádzalo mimo mesta, obce a objekty boli neoplotené a tak vystavené väčšiemu záujmu kriminálne-závadových osôb.

 

Cieľom našej práce je budovať kvalitnú, na profesionálnej báze postavenú súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá sa prísne riadi platnými zákonmi, so schopnými, kvalifikovanými pracovníkmi připravenými pružně reagovať na každú požiadavku klienta.

 

Naše služby

     Dovolujeme si Vám ponúknuť služby vo veciach podľa zákona NR SR č.473/2005 Zb. o prevádzkovaní SBS 
a podobných činností v znení neskorších predpisov. V rámci udelenia licencie na prevádzku strážnej služby Vám môžeme zabezpečiť:

 • 1. ochranu majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom,
 • 2. ochranu majetku na ostatných verejne prístupných miestach,
 • 3. ochranu majetku na inom, než verejne prístupnom mieste
 • 4. ochranu majetku pri preprave
 • 5. ochranu prepravy majetku a osoby
 • 6. ochranu osoby
 • 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia, alebo kultúrneho podujatia,
 • 8. prevádzkovanie signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby,
 • 9. vypracovanie plánu ochrany,
 • 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v 1. až 9. bode.

 

Uvedené služby poskytujeme nepretržite - 24 hodín denne. Naši pracovníci sú držiteľmi osvedčení o odbornej spôsobilosti SBS podľa zákona č.473/2005 Zb., majú prax v uvedenej činnosti a nie sú osobymi prestárlimi, ani osobami v dôchodkovom veku.
Fyzické stráženie zabezpečujeme aj pomocou strážnych psov.

 

Referencie

V minulosti sme vykonávali a v súčasnosti pokračujeme vo vykonávaní služieb v oblasti ochrany objektov pre rôzne spoločnosti ako:

 

 • Pozemné staviteľstvo Žilina
 • Ekostav Slovakia Žilina
 • Stavomontáže Banská Bystrica
 • Mijas Banská Bystrica
 • Pozemné stavby Zvolen
 • PUR STAV Zvolen
 • Mestský úrad Zvolen (bývalé kasárne Unionka, IV.ZŠ Môťová)
 • Mestský podnik bytového hospodárstva Zvolen
 • OL TRADE Bratislava
 • Čerínska minerálka Čačín
 • Technostav Zvolen
 • Medoprodukt Vígľaš
 • Tanková strelnica Lešť
 • SAD Zvolen
 • PSG-Slovakia Žilina LIDL
 • RECENT Kováčová (Termálne kúpalisko)
 • OKB-PLUS Banská Bystrica (niekoľko objektov)
 • AGROSLATINA družstvo Zvolenská Slatina
 • DETOX s.r.o. Banská Bystrica
 • Doprastva a.s. Bratislava, závod Zvolen
 • Eurovia-cesty a.s. Košice, závod Zvolen
 • ERLIN s.r.o. Zvolen
 • Hydrex s.r.o. Hriňová
 • Technické služby Detva
 • Novosedlík Slovakia s.r.o. Nitra
 • Bonas Slovakia s.r.o. Trenčín
 • HANT BA DS, a.s. Považská Bystrica
 • KLS Elektro s.r.o. České Budějovice
Pomôžeme vám ?

 • Dukelských hrdinov 4635, Zvolen 960 01
 • 0908 925 826
 • 045/5350038
 • jankapustik@centrum.sk
 •  www.sbsk7.sk

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.